Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Veleučilišta „ Marko Marulić“ u Kninu

Službenica za informiranje:
Jelena Batić, struč. spec. oec.
E-mail: jbatic@veleknin.hr

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  1. Putem pošte ili osobno na adresu: Krešimirova 30, 22300 Knin
  2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje
  3. Putem elektronske pošte e-mail: jbatic@veleknin.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama: https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Dokumenti: