Privremena rang lista studenata za smještaj u Studentskom domu "Fra Lujo Marun"

  • Wednesday 30 August 2017

Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu raspisalo je dana 05. srpnja 2017. godine Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom "fra Lujo Marun" u ak.god. 2017./2018. Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja obradilo je pristigle prijave i sačinilo Privremenu rang listu za subvencionirani smještaj studenata u studentski dom “fra Lujo Marun”.

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu u roku od osam dana od dana objave privremene rang liste, pisano na adresu:
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu
Kralja Petra Krešimira IV. br 30
22300 Knin
s naznakom „POVJERENSTVO ZA  RJEŠAVANJE  PRIGOVORA”
Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se podnosi ukoliko se smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja po nekom od kriterija natječaja. Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od petnaest dana po isteku roka za prigovore, s konačnim rezultatima, na oglasnoj ploči Veleučilišta, Studentskog doma “fra Lujo Marun” i na internet stranici Veleučilišta www.veleknin.hr