Odluka o raspisivanju ponovljenih izbora za Studentski zbor Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu

  • Thursday 28 March 2019

Odluka o raspisivanju ponovljenih  izbora za Studentski zbor Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu za razdoblje od 2019. do 2021. godine u izbornoj jedinici Prehrambena tehnologija 1. godina