Odluka o prijamu u radni odnos ured za kvalitetu

  • Friday 14 September 2018

Nakon provedenog natječaja za prijam jednog izvršitelja u radni odnos na radnom mjestu rukovoditelja u ureda za unapređivanje i osiguravanje kvalitete studiranja na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu, Izvješća Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i pribavljene suglasnosti od strane Upravnog vijeća Veleučilišta dekanica Lovorka Blažević, v. pred. donijela je Odluku da se u radni odnos na gore navedeno mjesto prima Ivan Sorić, iz Knina.

Ova obavijest na internet stranicama Veleučilišta smatra se obavijest za sve kandidate koji su pristupili natječaju te im se neće dostavljati zasebna obavijest.

PRILOG: