Obavijest o zaprimanju eRačuna

  • Monday 17 June 2019

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18;https://www.zakon.hr/z/1163/Zakon-o-elektroni%C4%8Dkom-izdavanju-ra%C4%8Duna-u-javnoj-nabavi) te Direktivi Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01.srpnja 2019. Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu je obvezan zaprimati isključivo elektroničke račune za sve Ugovore koji podliježu Zakonu o javnoj nabavi i to u formatu propisanom EU normom o standardizaciji eRačuna. Ovo se odnosi na sve robe, radove i usluge bez obzira radi li se o postupcima javne nabave male i velike vrijednosti ili o postupcima jednostavne nabave.

Dakle, od 01.07.2019 Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu , kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj, ne smije zaprimiti NIJEDAN PAPIRNATI RAČUN jer neće moći više po njemu postupiti, tj. neće moći biti plaćen. Također, niti skenirani račun u PDF formatu dostavljen mailom se ne smatra eRačunom.

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu prima račune preko centralne točke za slanje i zaprimanje računa za obveznike javne nabave i koristi usluge centralnog informacijskog posrednika FINA- u.