Obavijest o obranjenom doktorskom radu - Marijana Dragaš

  • Wednesday 12 April 2017

Dana 11.4.2017. godine djelatnica Veleučilišta Marijana Dragaš, v. pred. obranila je doktorski rad pod nazivom PROMOVIRANJE IDEOLOGIJE TEMELJEM POLITIČKIH MITOVA/IDEOLOGY PROMOTION VIA POLITICAL MYTHS na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (Poslijediplomski doktorski studij "Jezici i kulture u kontaktu", smjer: Anglistika).