Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom „fra Lujo Marun“ Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu u ak.god. 2018./2019.

  • Tuesday 03 July 2018

Od 3. srpnja 2018.godine do 2. kolovoza 2018. godine otvoren je Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom „fra Lujo Marun“  Veleučilišta „Marko Marulić u Kninu akademskoj godini 2017./2018.

Tekst natječaja i potrebni obrasci nalaze se u prilogu.

Pravilnik  o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1206.html

Natječaj 2018
585.82 kB - 03/07/2018
OBRAZAC A - 2018
30.30 kB - 03/07/2018
OBRAZAC B1-2018
29.93 kB - 03/07/2018
OBRAZAC B2-2018
33.03 kB - 03/07/2018
OBRAZAC B3-2018
33.47 kB - 03/07/2018
OBRAZAC B4-2018
34.01 kB - 03/07/2018
OBRAZAC C-2018
28.85 kB - 03/07/2018
PRIVOLA suglasnost 2018
72.45 kB - 03/07/2018
Popis dokumentacije-2018
71.16 kB - 03/07/2018

 

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se od  03. srpnja. 2018. godine isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

VELEUČILIŠTE „MARKO MARULIĆ“ U KNINU

ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. br. 30, 22300 KNIN

s naznakom  „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE SMJEŠTAJA“

Prijave na Natječaj podnose se  zaključno do 02. kolovoza 2018. godine.

Dokumentacija preuzeta preko sustava e-Građani se prihvaća.

Sva pitanja ili nejasnoće vezane za Natječaj mogu se uputiti na mail adresu:

studentskidom@veleknin.hr