NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ STUDENATA U STUDENTSKI DOM „FRA LUJO MARUN“ U AKADEMSKOJ GODINI 2016/2017.

  • Tuesday 28 March 2017

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 58/16) Klasa: 602-01/16-03/00138, Urbroj: 533-20-16-0001 od 21. lipnja 2016. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Kralja Petra Krešimira IV. br. 30, 22300 Knin, objavljuje Natječaj za smještaj studenata u studentski dom "Fra Lujo Marun" u ak. god. 2016/2017.

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti hrvatski državljani ili državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH, a koji su upisani na Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu - na preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkom diplomskom stručnom studiju, pod uvjetima određenim Pravilnikom.

Na Natječaj se ne mogu prijaviti izvanredni studenti i studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu studiranja.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 14 sati na Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Kralja Petra Krešimira IV. br. 30, 22300 Knin u Ured za studentski standard, ured br. 204.

Cijeli tekst Natječaja i natječajnu dokumentaciju za  akademsku godinu 2016./2017. preuzmite ovdje:

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku: https://www.veleknin.hr/veleknin/web/index.php/cro/Studentski-dom/Natjecajna-dokumentacija

Molimo vas da pažljivo pročitate i proučite svu preuzetu dokumentaciju i obrasce.

Sva pitanja ili nejasnoće vezane za Natječaj mogu se uputiti na mail adresu: studentskidom@veleknin.hr