Javno predavanje na temu "Ugovor o zajmu"

  • Sunday 20 May 2018

Pozivaju se svi zainteresirani nastavnici, suradnici i studenti da prisustvuju javnom predavanju koje će Mija Baljkas,dipl.iur. održati na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu.
Predavanje na temu „Ugovor o zajmu“ , održati će se u ponedjeljak, 28. svibnja 2018. godine u 16:00 sati (TCR dvorana) na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu.