Terenska nastava "Neretva 2015"

  • Friday 04 December 2015

Dana  13. studenoga  2015. godine studenti 2. i 3. godine studija Poljoprivreda krša-biljna proizvodnja, te  studenti  3. godine studija Prehrambene tehnologije  Veleučilišta „Marko Marulić“ iz Knina, prema uhodanom tradicionalnom   programu,  zajedno sa predmetnim nastavnicima odradili su  terensku nastavu u proizvodno-prerađivačkim objektima slijedećih poduzeća:

  • Agrofructus d.o.o. Opuzenu (otkupni centar i sortirnica voća i povrća)
  • Rizman d.o.o. (ekološki vinogradi u sklopu vinogorja Komarna)
  • Rasadnik Prud iz Metkovića (rasadničarska proizvodnja sadnica voća i ukrasnog bilja)
  • Jurin Dvor d.o.o. Šestanovac (Pogon za sušenje biljnog materijala, tehnologija konzerviranja zelenih maslina i čuvanja maslinovog ulja,  pakirnica biljnih čajeva)

Studenti su u prethodno spomenutim proizvodno-prerađivačkim objektima  zahvaljujući srdačnom gostoprimstvu i stručnom vodstvu naših domaćina imali priliku upoznati se sa  specifičnostima pojedinih tehnologija uzgoja, prerade, čuvanja i trženja  različitih  poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

 

Marko Šuste, pred., dipl.ing.agr.