Sudjelovanje nastavnika Veleučilišta na četvrtoj međunarodnoj konferenciji Inovacije, tehnologije, edukacije i menadžment

  • Tuesday 19 April 2016

Marijana Dragaš, v.pred., Slaven Dragaš, v.pred. i Vedran Uroš, pred.  sudjelovali su na 4. međunarodnoj konferenciji s temom "Inovacije, tehnologije, edukacije i menadžment" održanoj 14.-15. travnja 2016. godine u Svetom Martinu na Muri, s javnim izlaganjem sljedećih radova:
- M.Dragaš : "Važnost interkulturalne komunikacije u poslovnom svijetu s posebnim osvrtom na poslovni engleski jezik"
- S.Dragaš : "Intenzifikacija nastave tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) na visokim učilištima"
- V. Uroš, M. Meštrović: "Digitalni sustavi za brzu provjeru znanja s rezultatima u realnom vremenu"

Organizator konferencije je Međimursko veleučilište u Čakovcu i Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

 

slaven
marijana (1)
vedran