Rezultati razredbenog postupka - specijalistički diplomski stručni studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva

  • Tuesday 22 September 2015

Poštovani,

u prilogu dostavljamo rang listu pristupnika za specijalistički diplomski stručni studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva.