Repozitorij završnih i diplomskih radova Dabar

  • Thursday 19 November 2015

Veleučilište "Marko Marulić" u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom (SRCE) i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom je početkom listopada 2015. godine uspostavilo digitalni repozitorij završnih i diplomskih radova, u kojem će se ubuduće u redovitoj proceduri objavljivati svi završni i diplomski radovi naših studenata.

Osim završnih i diplomskih radova, moguće je objavljivati i drugu digitaliziranu građu kao što su: konferencijski radovi, stručni i znanstveni članci, nastavni materijali, audio i video zapisi, prezentacije, disertacije i slično. Prilikom objave, svaki objekt je potrebno opisati odgovarajućim skupom metapodataka, kako bi u budućnosti bilo olakšano pretraživanje.

Trenutno se u Digitalni arhivski repozitorij Dabar vrši unos diplomskih i završnih radova naših studenata, te u ovom trenutku brojimo oko pedesetak objavljenih radova.

U planu je do kraja godine retroaktivno objaviti radove svih studenata koji su završili neki od studijskih programa na našem Veleučilištu.

 

Više informacija o Dabar infrastrukturi možete pronaći na stranicama: http://dabar.srce.hr

Repozitorij završnih i diplomskih radova Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu nalazi se na adresi: https://radovi.veleknin.hr

 

dabar