Rang lista - specijalistički diplomski stručni studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva

  • Friday 30 September 2016

Studenti na rang listama stekli su pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva.

Upisi će se vršiti na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu 3. listopada 2016. od 9 – 14 sati.

Prilikom upisa potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

  • Potvrdu ili Završnu svjedodžbu  sa prethodne razine obrazovanja (preddiplomski studij)
  • Domovnicu (preslik)
  • Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
  • Preslik osobne
  • Dvije slike
  • Dokaz o uplati 300,00 kuna na ime upisnine
  • Dokaz o uplati školarine (ako student plaća školarinu)

 

Školarina za specijalistički diplomski stručni studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva iznosi 7.370,00 kuna

Studenti mogu plaćati školarinu i na rate i to najviše na 6 rata Visa PBZ, American i Diners karticama.

Posebna napomena redovitim studentima: U slučaju da su studirali na bilo kojem javnom visokom učilištu na razini diplomskih studija morat će plaćati školarinu.

Konačna rang lista ENOP - redoviti
185.90 kB - 30/09/2016
Konačna rang lista ENOP - izvanredni
184.90 kB - 30/09/2016