Prijava na Studomat putem AAI@EduHr identiteta od 01. rujna 2015. godine

  • Monday 24 August 2015

Na temelju promjena u Informacijskom sustavu visokih učilišta obavješteni smo od strane Sveučilišnog računalnog centra (SRCE) da sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj koja su u ISVU sustavu moraju do 31. kolovoza 2015. godine prijeći na autentikaciju (prijavu u sustav) putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Obavještavaju se svi studenti da će od 01. rujna 2015. prijava na Studomat biti moguća isključivo korištenjem AAI@EduHr korisničkog računa, odnosno pristupnih podataka koje inače koristite za Webmail i Moodle. U slučaju da ste zagubili podatke o AAI@EduHr korisničkom računu, molimo da se obratite u Informatičku službu, ured 220.

Studenti koji do sad nisu preuzeli podatke o AAI@EduHr korisničkom računu, iste mogu predignuti u Studentskoj službi.

 

NAPOMENA:

Rok za prelazak na autentikaciju u ISVU isključivo putem AAI@EduHr elektroničkih identiteta produljuje se sa 31. kolovoza 2015. na 30. rujna 2015.

Nakon što Centar potpore ISVU-a za visoko učilište omogući autentikaciju u ISVU putem AAI@EduHr elektroničkih identiteta i ono obavi preostale korake iz ovih uputa, pa sve do 30. rujna 2015., u ISVU će i dalje biti moguća prijava i putem dosadašnjih ISVU i putem AAI@EduHr elektroničkih identiteta, a nakon tog datuma isključivo putem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.