Odluka o provođenju izbora za izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće Veleučilišta "Marko Marulić“ u Kninu za razdoblje od dana izbora do 30. rujna 2023.

  • Tuesday 24 September 2019

PREDSTAVNIK RADNIKA U UPRAVNO VIJEĆE VELEUČILIŠTA IMAT ĆE JEDNOG ČLANA I JEDNOG ZAMJENIKA.

 

PREDSTAVNIK RADNIKA U UPRAVNO VIJEĆE VELEUČILIŠTA IMAT ĆE JEDNOG ČLANA I JEDNOG ZAMJENIKA.

 

Glasovanje za izbor predstavnika radnika u Upravnom vijeću Veleučilišta „ Marko Marulić“ u Kninu obavit će se  dana  09. listopada 2019. od  10:00 do 14:00 sati na Veleučilištu „ Marko Marulić“ u Kninu na adresi Krešimirova 30, Knin u TCR dvorani.

Lista kandidata može se podnijeti u roku pet radnih dana od dana objave ove Odluke. Lista kandidata predaje se predsjedniku Izbornog odbora ili se upućuje poštom na adresu Veleučilište „ Marko Marulić“ u Kninu, n/r predsjedniku Izbornog odbora, Krešimirova 30, Knin.

Na listi kandidata mora biti predloženo onoliko radnika koliko se biraju za predstavnika radnika u Upravnom vijeću i isti broj njihovih zamjenika.

Uz listu kandidata obavezno se prilaže i potpisana izjava svih kandidata o pristanku na uvrštenje na listu.

Ako lista kandidata nije podnijeta u roku ili ako u roku od tri radna dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva predsjednika izbornog odbora neće biti uklonjeni svi nedostaci u odnosu na obveze iz propisa i iz ove Odluke, smatrat će se da lista kandidata nije podnijeta.

Podnositelj liste kandidata može u roku od pet radnih dana od dana objave ove Odluke odrediti po jednog člana i njegovog zamjenika u biračkom odboru. Ovi podaci dostavljaju se na isti način kao i lista kandidata.

Radnik koji na dan glasovanja neće biti na radu ili je njegovo radno mjesto udaljeno od biračkog mjesta, može izbornom odboru najmanje pet radnih dana prije glasovanja podnijeti pisani zahtjev da mu se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte ili da mu omogući tajno glasovanje elektroničkim putem. Takav glasači listić ili glas upućen elektroničkim putem, uzet će se u obzir kod utvrđivanja izbora ako je na adresu sjedišta poslodavca dostavljen u zatvorenoj omotnici koja je radniku dostavljena uz glasački listić, poštom uz naznaku „ ne otvarati – za Izborni odbor“ i ako je izbornom odboru stigao do dana glasovanja, a omotnicu je otvorio izborni odbor.

Ova Odluka objavljena je na svim oglasnim mjestima Veleučilišta i dostavljen dekanici Veleučilišta.

 

Predsjednik izbornog odbora

Josipa Mitrović Matić