Odluka o proglašenju rezultata za Studentski zbor Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu

  • Thursday 17 March 2016

Izborno povjerenstvo za održavanje izbora za Studentski zbor Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu, temeljem članka 11. Pravilnika o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski zbor Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu utvrdilo je rezultate izbora održanih dana 14. ožujka 2016. godine, te se istom utvrđuje da su u Studentski zbor Veleučilišta izabrani:

  1. Ana Slugan  – Izborna jedinica: Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom – 1. god.
  2. Ante Bašić – Izborna jedinica: Prehrambena tehnologija – 1. god.
  3. Tea Zemunović – Izborna jedinica: Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja – 1. god.
  4. Frane Jelić – Izborna jedinica: Ekonomski i normativni okvir poduzetništva – 1. god.

Studenti iz točke I. ove Odluke izabrani su za mandatno razdoblje od 2016. do 2017. godine.

U slučaju da studentima iz točke I. prestane mandat prije isteka vremena na koje izabran zamjenjuje ga njegov zamjenik i to kako slijedi:

  1. Davor Ilić– zamjenik Ane Slugan: (Izborna jedinica – Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom – 1. god.)
  2. Romano Polić– zamjenik: Ante Bašića (Izborna jedinica – Prehrambena tehnologija – 1. god.)
  3. Lea Zemunović– zamjenica Tee Zemunović (Izborna jedinica – Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja – 1. god.)
  4. Irena Gambiroža– zamjenica: Frane Jelića (Izborna jedinica – Ekonomski i normativni okvir poduzetništva – 1. god.)

U slučaju da zamjenicima prestane mandat u Studentskom zboru temeljem čl. 6. st. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne Novine 71/07) i temeljem čl. 5. Statuta Studentskog zbora Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu primjenit će se odredbe iz čl. 14. st. 4.  Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Konačni rezultati izbora_odluka
531.50 kB - 17/03/2016