Objava termina testiranja kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

  • Sunday 12 April 2015

Testiranje kandidata koji su dostavili pravovremeno potpunu dokumentaciju za prijavu na Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu održat će se u zgradi Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu, Krešimirova 30, soba br. 8, dana 21. travnja 2015. godine prema rasporedu u Pozivu.

Poziv kandidatima
482.23 kB - 12/04/2015