Objava kandidatura i programa rada za izbor dekana Veleučilišta

  • Thursday 30 May 2019

Nakon pregleda natječajne dokumentacije Povjerenstvo za prikupljanje pristiglih prijava i utvrđivanje pravovaljanosti prijava pristupnika za izbor dekana Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu utvrdilo je da sljedeći kandidati zadovoljavaju uvjete iz Natječaja za izbor dekana Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu i to prijava kandidata:

  • Dr. sc. Marijane Drinovac Topalović, v. pred.
  • Mr. Ante Gugića, v. pred.
  • Lovorke Blažević, v. pred.
Program rada Ante Gugić
7.55 MB - 30/05/2019
Program rada Lovorka Blažević
8.14 MB - 30/05/2019