Objava kandidatura i programa rada za izbor dekana Veleučilišta

  • Saturday 04 July 2015

Nakon pregleda natječajne dokumentacije Povjerenstvo za prikupljanje pristiglih prijava i utvrđivanje pravovaljanosti prijava pristupnika za izbor dekana Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu utvrdilo je da sljedeći kandidati zadovoljavaju uvjete iz Natječaja za izbor dekana Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu i to prijava kandidata:

  1. dr. sc. Marka Vujasinovića, v. pred.
  2. Željka Zrna, v. pred.
  3. doc. dr. sc. Josipa Gugića, prof. v. š.

Pojedinačni programi rada za svakog pristupnika objavljeni su u prilogu.

Program rada - Vujasinovic Marko
554.91 kB - 04/07/2015
Program rada - Zeljko Zrno
1.03 MB - 04/07/2015
Program rad - Josip Gugic
9.51 MB - 04/07/2015