Objava kandidatura i program rada za izbor dekana Veleučilišta

  • Wednesday 06 July 2016

Nakon pregleda natječajne dokumentacije Povjerenstvo za prikupljanje pristiglih prijava i utvrđivanje pravovaljanosti prijava pristupnika za izbor dekana Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu utvrdilo je da sljedeći
kandidat zadovoljava uvjete iz Natječaja za izbor dekana Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu i to prijava kandidata:

1.       Lovorke Blažević,v.pred.
Program rada pristupnice objavljen je u prilogu.

.