Obavijest o smrti izv.prof.dr.sc. Mirka Gugića, prof. visoke škole

  • Thursday 19 October 2017
  • 1508419635

Zatečeni i potreseni tužnom viješću o smrti našeg dragog prijatelja, bivšeg dekana Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu obavještavamo studente i zaposlenike Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu da nas je u 68. godini života napustio izv.prof.dr.sc. Mirko Gugić, prof. visoke škole u četvrtak, 19. listopada 2017. godine.

Ispraćaj dragog prijatelja i kolege biti će u petak,  20. listopada 2017. godine u 16.00 sati na mjesnom groblju u Sinju.

Komemoracija će se održati u ponedjeljak, 23. listopada 2017. godine u 12.00 sati na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu, Ulica kralja Petra Krešimira IV. br. 30.

 

Izv. dr. sc. Mirko Gugić rođen je 11. travnja 1950. godine u Sinju, osnovnu i srednju školu završio je u Sinju. Na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je  1977. godine Prehrambenu tehnologiju. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1980. godine poslijediplomski studij kojeg je završio 1984. godine te stekao znanstveno zvanje magistar znanosti, a 2010. godine i znanstveno zvanje doktora znanosti  na temu „Biološka vrijednost i kvaliteta ulja masline sorte Oblice“ na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Završio je više specijalizacija iz konzerviranja maslina, proizvodnje maslinovog ulja, kvalitete i senzorike maslinovog ulja u Italiji, Španjolskoj, Turskoj, Tunisu i SAD-u.

Od 1977. do 1996. radio je na Zavodu za preradu voća i povrća na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Od 1996. do 2004.  godine radio je prvo kao voditelj razvoja prehrambene industrije, a nakon toga i kao direktor SMS u Splitu. Od 2004. do 2006. bio je zaposlen kao direktor Prehrambeno razvojne agencije P.R.A.G u Splitu. Od 2006. godine do 2015. bio je zaposlen na Veleučilištu „ Marko Marulić“ u Kninu.

Od 2006. stekao je naslovno nastavno zvanje višeg predavača, a 2010. godine nastavno zvanje profesora visoke škole. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabran je 2011. godine, a u višeg znanstvenog suradnika 2012. godine nakon čega je stekao naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora. Sva znanstvena i nastavna zvanja stekao je u području biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija.

Izv. prof. dr. sc. Mirko Gugić sudjelovao je u izradi programa osnivanja, a kasnije i u osnivanju Veleučilišta „ Marko Marulić“ u Kninu na kojem je bio izabran za prvog predsjednika Upravnog vijeća Veleučilišta. 2006. godine zapošljava se na Veleučilištu kao pročelnik Inovacijskog središta i kao prodekan za razvoj, a od 2007. do 2011. obnašao je i dužnost direktora Matica d.o.o. Od 1. listopada 2011. do odlaska u mirovinu 30. rujna 2015. obnašao je dužnost dekana Veleučilišta.

Veleučilište „ Marko Marulić“ u Kninu 2008. godine dodijelilo mu je nagradu pečetnjak s likom Marka Marulića kao najveće priznanje Veleučilišta za izuzetan doprinos u unapređenju, razvoju i promociji Veleučilišta, kao i za razvoj društva u cjelini.

Osim na Veleučilištu predavao je na Kemijsko tehnološkom fakultetu u Splitu i na studijima Forenzike i farmacije Sveučilišta u Splitu.

Svoj znanstveni i stručni život posvetio je  unapređenju uzgoja i prerade maslina, razvoju proizvodnje maslinovog ulja  kao i usavršavanje kvalitete i  senzorike maslinovog ulja na području Republike Hrvatske. Svoj stručni rad posvetio je zaštiti autohtone hrvatske masline sorte Oblica.

Prvi je proglašen za Viteza maslinovog ulja u Republici Hrvatskoj, također, proglašen je i za međunarodnog Viteza maslinova ulja.

Izdao je na desetke knjiga, znanstvenih i stručnih radova koje je teško nabrojati, ali valja naglasiti stručnu  knjigu pod nazivom  „ Maslina i proizvodi“  koja je izdana 2017. godine za koju je i sam rekao da predstavlja sažetak cijelog njegovog stručnog i znanstvenog života.