Obavijest o obranjenoj doktorskoj disertaciji - Iva Ljubičić

  • Wednesday 16 September 2015

Iva Ljubičić, viši predavač na Veleučilištu “Marko Marulić” u Kninu obranila je 11. rujna 2015. godine na Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu svoj doktorski rad pod naslovom “Utjecaj dobi i spola na hematološke i biokemijske pokazatelje u ekološki uzgajane janjadi dalmatinske pramenke”, a pod mentorstvom prof. dr. sc. Miljenka Šimprage.

Disertacija je obranjena pred povjerenstvom kojeg su činili predsjednica povjerenstva prof. dr. sc. Suzana Milinković-Tur, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet i članovi prof. dr. sc. Ivica Harapin, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet i prof. dr. sc. Marcela Šperanda, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

Pristupnica je obranom stekla znanstveni stupanj doktora znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja veterinarska medicina, znanstvene grane temeljne i pretkliničke znanosti područja prirodnih znanosti.