Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom „fra Lujo Marun“ Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu u ak.god. 2019./2020.

  • Friday 12 July 2019

Od 12. srpnja 2019.godine do 12. kolovoza 2019. godine otvoren je Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom „fra Lujo Marun“  Veleučilišta „Marko Marulić u Kninu akademskoj godini 2019./2020.

Tekst natječaja i potrebni obrasci nalaze se u prilogu.

Obrazac A - 2019
397.07 kB - 12/07/2019
Obrazac B1 - 2019
693.47 kB - 12/07/2019
Obrazac B2 - 2019
596.90 kB - 12/07/2019
Obrazac B3 - 2019
659.51 kB - 12/07/2019
Obrazac B4 - 2019
735.43 kB - 12/07/2019
Obrazac C - 2019
255.28 kB - 12/07/2019
Popis dokumentacije - 2019
181.96 kB - 12/07/2019

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

VELEUČILIŠTE „MARKO MARULIĆ“ U KNINU

ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. br. 30, 22300 KNIN

s naznakom  „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE SMJEŠTAJA“

Prijave na Natječaj podnose se  zaključno do 12. kolovoza 2019. godine.

Dokumentacija preuzeta preko sustava e-Građani se prihvaća.

Sva pitanja ili nejasnoće vezane za Natječaj mogu se uputiti na mail adresu:

studentskidom@veleknin.hr