Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom „fra Lujo Marun“ Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu u ak.god. 2017./2018.

  • Wednesday 05 July 2017
  • 1499247567

Od 5. srpnja 2017.godine do 4. kolovoza 2017. godine otvoren je Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom „fra Lujo Marun“  Veleučilišta „Marko Marulić u Kninu akademskoj godini 2017./2018.

Tekst natječaja i potrebni obrasci nalaze se u prilogu.

Pravilnik  o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1206.html

OBRAZAC A - 2017
367.22 kB - 06/07/2017
OBRAZAC B1-2017
666.28 kB - 06/07/2017
OBRAZAC B2-2017
569.63 kB - 06/07/2017
OBRAZAC B3-2017
631.73 kB - 06/07/2017
OBRAZAC B4-2017
707.98 kB - 06/07/2017
OBRAZAC C-2017
258.47 kB - 06/07/2017
PRIVOLA suglasnost 2017
338.43 kB - 06/07/2017
Popis dokumentacije-2017
183.32 kB - 06/07/2017

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se od  05. srpnja. 2017. godine isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

VELEUČILIŠTE „MARKO MARULIĆ“ U KNINU

ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. br. 30, 22300 KNIN

s naznakom  „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE SMJEŠTAJA“

Prijave na Natječaj podnose se  zaključno do 04. kolovoza 2017. godine.

Dokumentacija preuzeta preko sustava e-Građani se prihvaća.

Sva pitanja ili nejasnoće vezane za Natječaj mogu se uputiti na mail adresu:

studentskidom@veleknin.hr