KONAČNA RANG LISTA ZA SUBVENCIONIRANI SMJEŠTAJ STUDENATA U STUDENTSKI DOM “FRA LUJO MARUN” U AK.GOD. 2016./2017.

  • Friday 14 April 2017

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje KONAČNU RANG LISTA studenata koji su ostvarili pravo na nsmještaj u Studentskom domu “fra Luji Marun” u ak.god. 2016./2017.
Studenti  koji  su ostvarili pravo na smještaj u Studentski dom “fra Lujo Marun”  za akademsku godinu  2016./2017. dužni su zaključiti Ugovor o smještaju sa Veleučilištem „Marko Marko“ u Kninu u vremenu od 18. travnja 2017. god. do 28. travnja 2017. god.
Useljenje u dom će se vršiti od utorka, 18. travnja 2017. god. od 10:00 sati.
Prilikom useljenja u Studentski dom “fra Lujo Marun”  studenti moraju sa sobom donijeti:
– osobnu iskaznicu na uvid
– liječničku potvrdu-uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnost – svrha: za smještaj u dom, ne stariju od 6 mjeseci, od izabranog liječnika opće prakse.