Imenovanje v.d. dekana Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu

  • Thursday 01 October 2015

Upravno vijeće Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu na temelju članka 35. stavka 7. Statuta Veleučilišta na svojoj sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine imenovalo je Lovorku Blažević, v.pred. za vršiteljicu dužnosti dekana. Vršiteljica dužnosti dekana stupa na dužnost 1. listopada 2015.  i obavlja dužnost dekana do izbora novog dekana Veleučilišta, a najdulje do 30. rujna 2016. godine.