Gostujuće predavanje na temu "Krizni menadžment - krizno komuniciranje"

  • Friday 12 June 2015

Senka Borovac Zekan, mag.oec., predavač  održat će gostujuće predavanje na temu "Krizni menadžment - krizno komuniciranje"  u petak, 12. lipnja 2015. godine s početkom u 16:15 sati u dvorani 4 na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu.