News

Održana manifestacija pod nazivom „Dan otvorenih vrata EU projekata“

 • Saturday 13 May 2017

„Dan otvorenih vrata EU projekata“ održan je 10. svibnja 2017. godine u Gradskoj vijećnici grada Knina u okviru kojega je održana konferencija za javnost pod nazivom „Predstavljanje iskustava grada Knina u povlačenju EU sredstava“. Uz predstavljanje izvedenih projekata Ekološke udruge Krka, Svetog Bartolomeja, Udruge Zvonimir, Pučkog otvorenog učilišta Knin i Komunalnog poduzeća svoja iskustva i projekte financirane fondovima EU predstavilo je Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu. Grad Knin je predstavio i projekt čija je provedba tek započela, a koji Grad Knin provodi u sklopu Programa integralne fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima.

9. Sajam agroturizma Šibensko – kninske županije, Skradin, 30.04. – 01.05. 2017.

 • Saturday 13 May 2017

U organizaciji Šibensko – kninske županije i Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko – kninske županije uz suorganizatore Obrtničku komoru Šibensko – kninske županije, HGK Županijsku komoru Šibenik, Grad Skradin i Turističku zajednicu Šibensko – kninske županije održan je 9. Sajam agroturizma Šibensko – kninske županije u Skradinu.
Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu predstavilo se i ove godine na 9. Sajmu agroturizma Šibensko – kninske županije u Skradinu.

Održana manifestacija pod nazivom „Doručak s hrvatskih farmi“

 • Saturday 13 May 2017

„Doručak s hrvatskih farmi“ održan je 09. svibnja 2017. godine na Kninskoj tvrđavi. Na Doručku s hrvatskih farmi poslužene su tradicionalne hrvatske namirnice: mlijeko i mliječni proizvodi, meso, kruh, peciva i jaja. Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu predstavilo se prezentacijom funkcionalnih proizvoda kruha i peciva kao rezultata projekta TechTransferSIKC - Transfer tehnologije i komercijalizacija inovacija u sektoru hrane Šibensko-kninske županije, financiranog iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost, Instrument pretpristupne pomoći IPA – Grant shema Fond za ulaganje u znanost i inovacije.

Na kninskoj tvrđavi 9. svibnja “Doručak s hrvatskih farmi”

 • Monday 08 May 2017

Na kninskoj tvrđavi u utorak, 9. svibnja s početkom u 9:30 sati održat će se “Doručak s hrvatskih farmi”.
Doručkovat će se tradicionalne domaće namirnice s oznakama “Mlijeko hrvatskih farmi”, “Meso hrvatskih farmi”,
“Jaja hrvatskih farmi”, “Brašno hrvatskih polja”, “Kruh hrvatskih polja”,
kao i tradicionalne namirnice iz Šibensko-kninske županije.

Dani otvorenih vrata EU projekata u Šibensko-knijnskoj županiji

 • Saturday 06 May 2017
Ovim putem Vas obavještavamo da se Grad Knin pridružuje obilježavanju 
Dana otvorenihvrata EU projekata u Šibensko-kninskoj županiji te da 
dana 10. svibnja 2017. godines početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici 
organiziramo konferenciju za javnostpod nazivom: “Predstavljanje iskustava 
grada Knina u povlačenju EU sredstava”.Cilj konferencije je zainteresiranoj 
javnosti predstaviti pozitivna iskustvaaktivnih korisnika EU sredstava s 
područja grada Knina.

Odluke o prijamu u radni odnos

 • Tuesday 25 April 2017

Obavijest o rezultatima natječaja  za radna mjesta objavljenog dana 25. siječnja u Narodnim Novinama 7/2017, dnevnom tisku 24 sata, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na Internet stranicama Veleučilišta „ Marko Marulić“ u Kninu.

Sretan Uskrs

 • Sunday 16 April 2017

Svim studentima, profesorima, suradnicima i prijateljima, sretan Uskrs žele djelatnici Veleučilišta i dekanica Lovorka Blažević.

Odluka o proglašenju rezultata za Studentski zbor

 • Friday 14 April 2017

Izborno povjerenstvo za održavanje izbora za Studentski zbor Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu temeljem članka 11. Pravilnika o izbornom postupku za provođenje izbora za Studentski zbor, utvrdilo je rezultate izbora održane 12. travnja 2017. čiju oduku dostavljamo u prilogu.

Obavijest o obranjenom doktorskom radu - Marijana Dragaš

 • Wednesday 12 April 2017

Dana 11.4.2017. godine djelatnica Veleučilišta Marijana Dragaš, v. pred. obranila je doktorski rad pod nazivom PROMOVIRANJE IDEOLOGIJE TEMELJEM POLITIČKIH MITOVA/IDEOLOGY PROMOTION VIA POLITICAL MYTHS na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (Poslijediplomski doktorski studij "Jezici i kulture u kontaktu", smjer: Anglistika).

PRIVREMENA RANG LISTA ZA SUBVENCIONIRANI SMJEŠTAJ STUDENATA U STUDENTSKI DOM “FRA LUJO MARUN”

 • Friday 07 April 2017

Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu raspisalo je dana 27. ožujka 2017. godine Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom "fra Lujo Marun" u ak.god. 2016./2017. Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja obradilo je pristigle prijave i sačinilo Privremenu rang listu za subvencionirani smještaj studenata u studentski dom “fra Lujo Marun”.

Obavijest o održavanju izbora za studentski zbor

 • Tuesday 04 April 2017

Redoviti studentski izbori za mandatno razdoblje 2017.-2019. godine održati će se 12. travnja 2017. godine (srijeda) od 8:00 do 20:00 sati u Velikoj dvorani na Veleučilištu "Marko Marulić" u Kninu.

OBAVIJEST STUDENTIMA O IZBORU ČLANOVA I IZAMJENIKA ČLANOVA IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE REDOVITIH STUDENTSKIH IZBORA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2017. -2019. GODINE

 • Wednesday 29 March 2017

Stručno vijeće Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu na temelju članka 37. Statuta Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu, sukladno članku 15. st.4. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07) na 32. elektroničkoj sjednici održanoj dana 29. ožujka 2017. godine imenovalo je članove Izbornog povjerenstva za izbor predstavnika studenata u Studentskom zboru Veleučilišta, iz redova nastavnog osoblja dr.sc. Mariju Vrdoljak, v.pred. i Željka Zrna, v.pred. i njihove zamjenike Marka Šustu, pred. i Tomislava Svalinu, asistent.

NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ STUDENATA U STUDENTSKI DOM „FRA LUJO MARUN“ U AKADEMSKOJ GODINI 2016/2017.

 • Tuesday 28 March 2017

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 58/16) Klasa: 602-01/16-03/00138, Urbroj: 533-20-16-0001 od 21. lipnja 2016. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Kralja Petra Krešimira IV. br. 30, 22300 Knin, objavljuje Natječaj za smještaj studenata u studentski dom "Fra Lujo Marun" u ak. god. 2016/2017.

Poziv na sastanak sa studentima na temu izbora za Studentski zbor

 • Tuesday 21 March 2017

Poštovane studentice i poštovani studenti, dekanica Veleučilišta "Marko Marulić " u Kninu Lovorka Blažević,v.pred.  Vas poziva da prisustvujete sastanku koji će se održati dana 23. ožujka 2017. godine (četvrtak) s početkom u 11 sati u Velikoj dvorani Veleučilišta povodom izbora za Studentski zbor Veleučilišta kako bi izabrali svoje predstavnike u Povjerenstvo za studentske izbore, predstavnike u biračke odbore i povjerenstvo za prigovore. Molimo da se odazovete u što većem broju.

Poziv na sastanak sa studentima na temu izbora za Studentski zbor

 • Wednesday 15 March 2017

Poštovane studentice i poštovani studenti, dekanica Veleučilišta "Marko Marulić " u Kninu Lovorka Blažević,v.pred.  Vas poziva da prisustvujete sastanku koji će se održati dana 17. ožujka 2017. godine s početkom u 11 sati u Velikoj dvorani Veleučilišta povodom izbora za Studentski zbor Veleučilišta kako bi izabrali svoje predstavnike u Povjerenstvo za studentske izbore i predstavnike u biračke odbore.  Molimo da se odazovete u što većem broju.

Pretraživanje