Erasmus+ program

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sedmogodišnji program imat će budžet od 14.7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na postojeće programske budžete.

Ciljevi Erasmus + programa su:

 • jačanje povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jačanje diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost

 

Erasmus+ sastoji se od sljedećih aktivnosti:

 • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 • Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
 • Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika
 • Aktivnosti Jean Monnet
 • Sport

 

Ključna aktivnost 1

Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Ključna aktivnost 2

Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Ključna aktivnost 3

Podrška reformi politika

Mobilnost učenika (učenika, studenata, pripravnika, mladih, volontera) i osoblja (djelatnici u odgoju, obrazovanju i području mladih iz javnih ustanova i organizacija civilnog društva) Strateška partnerstva Znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih potrebno za razvoj politika temeljenih na podacima i praćenje politika u okviru strategije Europa 2020.
Združeni diplomski studiji Udruživanja znanja Buduće inicijative za jačanje razvoja inovativnih javnih politika
Jamstvo za zajmove za studente diplomskih studija Udruživanja sektorskih vještina Potpora instrumentima europskih politika u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
  Projekti izgradnje kapaciteta koji pružaju podršku suradnji s partnerskim zemljama Suradnja s međunarodnim organizacijama
  IT platforme (eTwinning, European Platform for Adult Learning-EPALE, European Youth Portal) Dijalog dionika, promidžba politika i programa Erasmus+

 

Uz mogućnost studiranja, stjecanje praktičnih znanja i življenja u međunarodnom okruženju, naši studenti stječu vrijedno međunarodno i multikulturalno iskustvo te razvijaju svoje mogućnosti i vještine za prilagodbu tržišnim zahtjevima u zemlji i inozemstvu. Istovremeno, ECTS sustav omogućava jednostavnije prihvaćanje mobilnosti i transfer bodova stečenih tijekom studijskog boravka izvan domovine.