Odluka o izmjeni odluke o imenovanju biračkog odbora