Pravilnik o nagradama i priznanjima na Veleučilištu Marko marulić u Kninu - pročišćeni tekst