Izvještaj o prihodima i rashodima Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu za 2018