Karst agriculture

Akademski stupanj Ime i prezime Akademski/
 stručni naziv
 
 
  Boris Dorbić dipl. ing. Agr.  
doc. dr. sc. Josip Gugić dipl. ing. agr.  
doc. dr. sc. Marina Krvavica dipl. ing. polj.  
prof. dr. sc. Marko Jelić dipl. ing. biol.  
dr. sc. Mladenka Šarolić dipl. ing. preh. tehn.  
  Željko Zrno dipl. prof. mat.  
  Emilija Friganović dipl. ing. preh. tehn.  
  Slaven Dragaš    
  Marijana Dragaš    
  Marko Duvančić dipl. ing. agr.  
dr. sc. Zvonimir Marijanović dipl. ing. kem. tehn.  
  Andrijana Kegalj dipl.ing.med.biokem.  
  Marija Vrdoljak dipl. ing. agr.  
  Marko Šuste dipl. ing. agr.  
  Žana Delić prof. biol. i kem.  
  Vedran Uroš mag. ing. comp.  
  Anita Velić struč. spec. ing. sec.  
  Milijana Bradaš mag. ing. agr.  
  Lucija Laća Dip. Ing. Mat.  
  Iva Ljubičić Dr.vet.med.  
  Anita Pamuković Dipl.ing.agr