Food technology

Akademski stupanj Ime i prezime Akademski/
 stručni naziv
 
 
izv. prof. dr. sc. Mirko Gugić dipl. ing. preh. tehn.  
dr. sc. Josip Gugić dipl. ing. agr.  
dr. sc. Marina Krvavica dipl. ing. polj.  
prof. dr. sc. Marko Jelić dipl. ing. biol.  
dr. sc. Mladenka Šarolić dipl. ing. preh. tehn.  
  Željko Zrno prof. mat.  
  Emilija Friganović dipl. ing. preh. tehn.  
  Slaven Dragaš prof. kinez.  
  Marijana Dragaš prof.eng.jez. i knjiž.  
  Marko Duvančić dipl. ing. agr.  
dr. sc. Zvonimir Marijanović dipl. ing. kem. tehn.  
  Andrijana Kegalj dipl.ing.med.biokem.  
  Marija Vrdoljak dipl. ing. agr.  
  Marko Šuste dipl. ing. agr.  
  Žana Delić prof. biol. i kem.  
  Vedran Uroš mag. ing. comp.  
  Anita Velić

bacc. ing. preh. tehn.

(+struč. spec. ing. sec.)

 
  Milijana Bradaš

bacc. ing. preh. tehn.

(+mag. ing. agr.)