News

Održavanje nastave na daljinu - Upute za nastavnike

Održavanje nastave na daljinu - Upute za nastavnike

  • Sunday 15 March 2020

15.3.2020. 21:37

Poštovane kolegice i kolege nastavnici,

od 16. do 28. ožujka 2020. nastava na Veleučilištu "Marko Marulić" u Kninu održavati će se na daljinu. Prva dva dana biti će dani pripreme, a od srijede 18. ožujka nastava će održavati prema objavljenom rasporedu.

Primarni komunikacijski kanal za odvijanje nastave na daljinu je Moodle sustav. Kako sustav koristimo aktivno već više od 10 godina, poznato vam je da svaki nastavnik na stranicama predmeta kojega je nositelj ili ga izvodi komunicira sa studentima i to dvosmjerno.

Održavanje nastave na daljinu - Upute za studente

Održavanje nastave na daljinu - Upute za studente

  • Sunday 15 March 2020

15.3.2020. 21:33

Poštovane studentice i studenti,

od srijede 18. ožujka do subote 28. ožujka 2020. nastava na Veleučilištu "Marko Marulić" u Kninu održavati će se na daljinu. Nastava na daljinu odvijat će se prema redovitom rasporedu putem Moodle sustava.

Studentima koji nemaju mogućnost pristupanja učenju na daljinu od kuće, omogućit će se boravak i korištenje računala na Veleučilištu ovisno o dostupnim resursima.

Obustava nastave od 16.3.2020.

Obustava nastave od 16.3.2020.

  • Friday 13 March 2020

13.03.2020. - 18:40

Poštovani studenti,

sukladno uputama ministarstva i imajući u vidu pogoršanje epidemiološke situacije vezane uz COVID-19, obavještavamo vas da se u ponedjeljak (16. ožujka 2020.) i utorak (17. ožujak 2020.) nastava na Veleučilištu NEĆE izvoditi.

 Navedena dva dana biti će razdoblje prilagodbe za izvođenje nastave na daljinu o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.