Repozitorij završnih i diplomskih radova

Veleučilište "Marko Marulić" u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom (SRCE) i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom je početkom listopada 2015. godine uspostavilo digitalni repozitorij završnih i diplomskih radova, u kojem će se ubuduće u redovitoj proceduri objavljivati svi završni i diplomski radovi naših studenata.

Više informacija o Dabar infrastrukturi možete pronaći na stranicama: http://dabar.srce.hr

Repozitorij završnih i diplomskih radova Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu nalazi se na adresi: https://radovi.veleknin.hr