Zrinka Milardović

Naziv teme: Franšizing u Hrvatskoj
Mentor: Sanja Jurić
Termin obrane: 27.09.2019. 16:30
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: Sanja Jurić
  • Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
  • Član: Vedran Uroš, pred.
Studij: