Tomislav Maričić

Naziv teme: Arbitraža i mirenje
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 01.10.2019. 13:30
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: Mirko Goreta, pred.
  • Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Branko Peran, v. pred.
  • Član povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
Studij: