Tanja Vujasinović

Naziv teme: Zaštita prava intelektualnog vlasništva
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 10.12.2019. 14:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor Završnog rada: Mirko Goreta, pred.
  • Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Branko Peran, prof. v. š.
  • Član povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
Studij: