Tanja Lojić

Naziv teme: Psihološki i financijski aspekt reinvestiranja dobiti
Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
Termin obrane: 03.10.2019. 18:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
  • Predsjednica povjerenstva: Lovorka  Balažević, v. pred.
  • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij: