Nikolina Ivković

Naziv teme: Brainstroming u neprofitnim organizacijama na primjeru udruge za obrazovanje i znanost „Scienta Populo“
Mentor: Dario Šimić, pred.
Termin obrane: 18.07.2019. 17:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor Završnog rada: Dario Šimić, pred.
  • Predsjednik povjerenstva: Željko Zrno, v. pred.
  • Član Povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij: