Matea Perić

Naziv teme: Društveno odgovorno poslovanje poduzeća prema zaposlenicima
Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
Termin obrane: 03.10.2019. 18:30
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
  • Predsjednica povjerenstva: Lovorka  Balažević, v. pred.
  • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij: