Marijeta Kokić

Naziv teme: Percepcija i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni odabranih zaštićenih biljnih vrsta (Por. Caryophyllaceae, Irdaceae, Iiliaceae i ranunculaceae)
Mentor: doc. dr. sc. Boris Dorbić; v. pred.
Termin obrane: 22.10.2019. 13:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: doc. dr. sc. Boris Dorbić; v. pred.
  • Predsjednik povjerenstva: Tomislav Svalina, pred.
  • Član povjerenstva: Emilija Friganović, v. pred.
Studij: