Marija Magdalena Fajić

Naziv teme: Ruralni razvoj
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 11.10.2019. 16:45
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
  • Predsjednica povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
  • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij: