Maja Ercegovac

Naziv teme: Upravljanje kvalitetom u hotelskom turizmu
Mentor: Matea Nakić, pred.
Termin obrane: 16.07.2019. 17:45
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor Završnog rada: Matea Nakić, pred.
  • Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
  • Član povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
Studij: