Jugoslava Novaković

Naziv teme: Utjecaj kvalitete na zadovoljstvo potrošača
Mentor: Matea Nakić, pred.
Termin obrane: 26.09.2019. 17:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: Matea Nakić, pred.
  • Predsjednica Povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
  • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij: