Josipa Crnjac

Naziv teme: Primjenjivanje kvalitete i zadovoljstvo potrošača
Mentor: Matea Nakić, pred.
Termin obrane: 11.10.2019. 18:15
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: Matea Nakić, pred.
  • Predsjednica povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
  • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij: