Ivana Vuković

Naziv teme: Isparljivi spojevi vina od maline
Mentor: Žana Delić, pred.
Termin obrane: 30.10.2019. 13:30
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Mentor: Žana Delić, pred.
  • Predsjednik povjerenstva: Marko Šuste, v. pred.
  • Član povjerenstva: Tomislav Svalina, pred.
Studij: