Ivana Pintur

Naziv teme: Primjena elementarnih funkcija u poljoprivredi
Mentor: Željko Zrno, v. pred.
Termin obrane: 27.09.2019. 11:00
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Emilija Friganović, v. pred. - predsjednica povjerenstva
  • Željko Zrno, v. pred. - mentor
  • dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred. - član povjerenstva
Studij: